سیاست حفظ حریم خصوصی

کاربر گرامی

تمامی اطلاعات و محتوا های این وب‌سایت برای متوسطه اول آرمان نو می باشد و این اطلاعات محفوظ است.


و همینطور تمامی اطلاعات شما نزد ما از جمله حساب کاربری یا شماره تلفن و با هر اطلاعات خصوصی دیگر نزد ما حفظ می‌شود و به صورت محرمانه می‌ماند.


ما از تمامی اطلاعات کاربری شما محافظت میکنیم.


تمامی اطلاعات شما به هیچ عنوان نزد سازمانی حقیقی و حقوقی و دیگر موارد قرار نخواهد گرفت.