متوسطه اول

اردوی تفریحی کردان

/post-63

اردوی تفریحی کردان دانش آموزان متوسطه اول آرمان نو               تاریخ : 1402/2/19 و  1402/2/20  


مجموعه کتاب ها و جزوه های تالیف شده در مدرسه آرمان نو برای سال تحصیلی 1403-1402

/post-62

مجموعه جزوات و کتابهای آموزشی تالیف شده در دبیرستان متوسطه اول آرمان نو توسط کادر دبیران مدرسه منتشر شد جهت دانلود فایل pdf این جزوات می توانید به بخش کتابخانه دیجیتال درسایت مدرسه مراجعه کنید .