برگزاری کلاس های تابستانه زبان انگلیسی ترمیک ویژه دانش آموزان مدرسه متوسطه اول آرمان نو